تاریخ چه پراید
قیمت خودرو مجله حودرو یدکجو 

قیمت خودرو ایرانی

پیکان
پیکان

قیمت خودرو ایرانی

نام خودرو ایرانی قیمت درب دارخانه به تومان قیمت خودرو در بازار به تومان
  پژو ۲۰۰۸ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶,۲۸۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۳۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک ۰ ۰
  پژو ۳۰۱ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۵۰۸ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو GLX 405 ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹ ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲ ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵ ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک . TU5 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۸۰۲,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  رانا LX ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۸۲,۳۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پیکاپ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۱۶۲,۰۰۰
  رنو کپچر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند EF7 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند LX ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  سمند سورن ELX . کد ۱۱ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو . کد ۲۰۲ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۶۴۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰
  وانت آریسان ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۷۸۶,۰۰۰
  وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سایپا    
  آریو (اتوماتیک) ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید) ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  چانگان CS35 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴,۹۵۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  ساینا (تنوع رنگ) ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا (سفید) ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ ۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  سیتروئن C3 ۰ ۰
  کوییک اتوماتیک ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۸۱۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
  وانت زامیاد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۲۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۷۱۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۴۸,۰۰۰
پارس خودرو    
  برلیانس H220 اتوماتیک ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۵ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۶ ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۸۳۶,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۵ ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۶ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۸۶۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۵ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۴۵۷,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۴۸,۰۰۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ ۰
کرمان موتور    
  جک J4 اتوماتیک ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  جک S3 اتوماتیک ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  جک S5 اتوماتیک ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان ۸۲۰ ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X50 – اتوماتیک ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X60 – اتوماتیک ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای I20 ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای اکسنت ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان TL ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه DM ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا    
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  بی‌ وای دی S6 ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7 ۰ ۰
گروه بهمن    
  بسترن B30 ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۵۰۰,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴ ۲۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰
  هاوال H2 ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  هاوال H6 ۰ ۰
  هاوال H9 ۰ ۰
  وانت کاپرا ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – تک کابین ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو    
  MVM 110 S ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۰۰,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۱۲۵,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S اسپورت ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۱۱۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo) ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۹۳۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo) ۰ ۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰ ۰
  چری تیگو ۷ (Excellent) ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
ام‌جی و جیلی    
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

سلام: قیمتها در حال حاضر متغییر میباشند لذا قبل از شفارش لطفا تماس بگیرید فروش باحداقل سود می باشد. رد کردن