تعمیرگاه 

اگر سیم کلاج بین راه بریدچه کاری انجام بدهیم

  #نکات_فنی #بریدن_سیم_کلاچ بریدن سیم کلاچ ازدیگر مشکلات بوجود آمده برای بسیاری از رانندگان می باشد.

خواندن بیشتر