تعمیرگاه 

نشتی لوله های رادیاتور

  #نکات_فنی #نشتی_لوله_های_رادیاتور نشتی ناگهانی در سیستم خنک کننده خودرو باعث می گردد آب آن به سرعت تخلیه گردد و از همین رو دمای موتور به شدت بالا خواهد رفت .

خواندن بیشتر