دانستنیهای.اخبار 

سیتسم gdi چیست؟

لازم به توضیح هست که میتسوبیشی مخترع این طرح هست. @YadakyMiladnor

خواندن بیشتر