روش جمع کردن موتور پیکان مختصر و مفید

پیکان
لوازم موتوری خودرو
موتوری
پس از شستشوی کامل و خشک کردن سیلندر خودرو و اطمینان از باز بودن تمامی کانالهای سیلندر مراحل ذیل انجام می شود:
«در این آموزش از بعضی از قسمت های جزئی فاکتور گرفته شه است»
 1. یاتاقانهای ثابت را با توجه به خار آنها روی سیلندر نصب کرده و کمی روغن برروی تمامی یاتاقانها بریزید.
 2. میل لنگ را با توجه به آگاه به جلو و عقب آن ، آنرا بر روی بلوکه سیلندر نصب کنید وبقل یلتاقانی را نصب کرده.
 3. یاتاقانهای ثابت دیگر را روی کپ های سیلندر (با توجه به خار آنها) وصل کنید و سپس کپ ها را با توجه به شماره اش و خار آن بر روی سیلندر نصب نمایید و پیچ های آنرا محکم کنید. (در پایان این مرحله میل لنگ باید براحتی به گردش درآید)
 4. در این مرحله اگر پیستون به شاتون متصل بود، ابتدا رینگهای روغنی و بعد از آن رینگ های کمپرسی را تک تک با فاصله ۱۲۰ درجه از یکدیگر بر روی تمامی پیستونها را جا زده.
(توجه: رینگ علامت خورده و یا لبه دار می باشد و در هنگام نصب این علامت یا لبه باید به سمت بالا قرار گیرد)
 1. یاتاقانهای متحرک را روغن کاری نموده و آنها را روی شاتونها و کپ ها (کپ های شاتونها) نصب کنید.
 2. پیستون را روغن کاری کنید.

 3. بر روی پیستون علامت فلش یا حرف Fوجود دارد که در هنگام جا زدن پیستون در بوش سیلندر باید این نماد به سمت جلوی موتور باشد که با رینگ جمع کن رینگ ها را جمع کرده و داخل سیلندر کرده سپس از طرف پایین کپ مربوط به هر شاتون را (با توجه به خار آن) بر روی شاتون وصل کنید. (در پایان این مرحله میل لنگ باید براحتی به گردش درآید)
(توجه:   الف:همه کپ ها و شاتونها شماره گذاری شده اند.
ب: اگر به هر علتی شماره گذاری نشده بود باید آن را قبل از باز کردن شماره          ب         گذاری نمود بعنوان مثال شاتون سیلــندر یـک را شماره (۱) و کپ آن را هم شماره  ب         (۱) زده ، شاتون سیلندر دو را شماره (۲) و کپ آن را نیز شـماره (۲) هک کرده …
ج: پس از نصب هرکدام از پیستـون ها یک دور مـیل لنگ را بچرخانیـد تا از صـحت ب         عملکرد آن مطمئن شوید.)
 1. بعد از نصب تمامی پیستونها نوبت به جا زدن اویل پمپ می باشد که روی آن دو نیم دایره قرار دارد که نیم دایره کوچک باید به سمت پجلو قرار گیرد.
(توجه: باید دقت کنید که توری اویل پمپ تمیز و خود اویل پمپ هم سالم باشد.)
 1. چسب آب بندی زیر بلوکه سیلندر را زده و واشر آن را روی آن قرار داده و کارتل را نصب و پیچ های آن را سفت کنید.
 2. میل سوپاپ را داخل بلوکه سیلندر جا زده و چرخ دنده آن را نیز وصل کنید.
 3. تایم گیری: بر روی چرخ دنده میل سوپاپ و میل لنگ نقطه ای هک شده که نقطه روی چرخ دنده میل سو پاپ باید به سمت پایین و نقطه موچود در روی میل لنگ به طرف بالا باشد.(هر دو نقطه باید روبروی هم قرار گیرند) حالا زنجیر تایمینگ را نصب کرده و زنجیر
سفت کن آن را وصل کنید تا زنجیر زیاد آزاد نباشد.
 1. ابتدا کاسه نمد جلوی میل لنگ را نصب کرده و سپس سینی جلوی آن را متصل کنید.
۱۳٫استکان تایپت ها را در محل خوب نصب کرده.
 1. واشر سرسیلندر را روی سر سیلندر نصب کنید.(بر روی واشر سرسیلندر نماد TOP قرار دارد که باید به سمت بالا قرار گیرد.)
 2. سر سیلندر را روی بلوکه سیلندر قرار داده و پیچ های آن را نصب کنید.
 3. میل های تایپت را در محل خود قرار داده و بعد از آن میل انگشتی را روی سر سیلندر نصب و یک دست کامل تمامی سوپاپ ها را فیلر گیری کنید.
 4. واسر در سوپاپ را روی در سوپاپ نصب کرده و در سوپاپ را روی سر سیلندر قرار داده و پیچ های آن را محکم کنید.
 5. فیلتر روغن را در محل خود قرار داده و از محل در سوپاپ به میزان۴ لیتر و نیم روغن داخل موتور بریزید.
 6. حالا در این زمان دلکو را در محل خود قرار داده و وایر چینی نمایید.
 7. فلایویل را سفت نمایید و دیسک و صفحه را روی فلایویل محکم کنید.
 8. نوبت بستن مانیفولد دود و بنزین می شود وکاربراتور را روی مانیفولد بنزین نصب کنید.
 9. نوبت به جا زدن واتر پمپ ، تسمه پروانه ، پروانه و ترموستات می باشد.
 10. بقیه کارهای جزئی بعد از نصب شدن موتور بر روی شاسی انجام می شود.
هنرستان فنی توحید : شاه اویسی
hamid
ارسال دیدگاه