در زمان ورود رطوبت در سیستم برقی خودرو چه کنیم؟

رطوبت در سیستم برقی خودرو
سیستم موتوری خودرو سواری
سیستم موتوری خودرو سواری

در زمان ورود رطوبت در سیستم برقی خودرو چه کنیم؟

برای از بین بردن رطوبت وارد به قطعات برقی خودرو باید …

مواردی پیش آمده بدلیل رطوبت بالای محیط و یا شتسشوی موتور خودرو

رطوبت به داخل قطعات برقی خودرو نظیر کوئل،دلکو،شمع ها و وایر ها نفوذ می کند.

برای رفع مشکل با یک سشهوار یا هیتر خانگی وبا احتیاط کامل قطعات مورد نظر را گرم کنید.

این کار باعث تبخیر رطوبت موجود می کند و خودروی شما سریعتر روشن خواهد شد.

 t.me/YadakyMiladnor         yadakjo.ir

hamid
ارسال دیدگاه