حداقل اطلاعات یک راننده در خصوص خودرو خود

yadakjo.ir- لوکس خودرو
mercedesbez-a45-amg
mercedesbez-a45-amg

حداقل اطلاعات یک راننده در خصوص خودرو مورد استفاده خودرو که از زمان آینده به دردسر نیفتد.

حداقل اطلاعات یک راننده در خصوص خودرو خود

۱- آشنایی با سیستم گاز، ترمز، کلاج، ترمزدستی، دنده، فرمان

۲- سیستم برف پاکن،آینه‌ها و صندلی
۳- آشنایی با چراغ‌های نشان دهنده روغن، شارژ باطری، انژکتور، ترمزدستی، کمربندف درها، راهنما، فلاشر و چراغ‌های روشنایی کوچک و بزرگ.
۴- آشنایی با گیج‌های بنزین، آب موتور

۵- دورسنج و کیلومترسنج خودرو.
۶- آشنایی با دسته راهنما،دسته برف پاک کن

۷- کلیدهای چراغ،  بوق، فلاشر، گرمکن شیشه عقب.
۵- چگونگی عملکرد دست‌های چپ و راست، پاهای چپ و راست، سر و گردن و تنه در رابطه با رانندگی و عملکرد چشم‌ها در رانندگی ، پس از آنالیز شدن اطلاعات در مغز و دستورات داده شده به اندام‌ها.
۸- باک بنزین خودرو و پیش از رسیدن گیج به خط قرمز بایستی پر گردد. تا خرابی برای سیستم سوخت رسانی و پمپ بنزین بدلیل امکان گرفتگی آشغال در لوله‌ها و پمپ بنزین پیش نیاید.
۹- برای جلوگیری از خرابی سیستم پیشران در موتور اندازه گاز دادن از حداکثر ۴۰۰۰ دور در دقیقه بیشتر نگردد

پشتیبانی
ارسال دیدگاه