سیتسم gdi چیست؟

سیستم تزریق مستقیم با اطلاعات دریافتی از سنسورهای مختلف، شرایط محیطی میزان دور موتور لازم و درخواستی را با همهٔ شرایط سنجیده و بر این اساس، زمان‌بندی متغیر پاشش سوخت در مراحل تراکم یا مکش را مشخص می‌کند.
لازم به توضیح هست که میتسوبیشی مخترع این طرح هست.
سیستم تزریق مستقیم با اطلاعات دریافتی از سنسورهای مختلف، شرایط محیطی میزان دور موتور لازم و درخواستی را با همهٔ شرایط سنجیده و بر این اساس، زمان‌بندی متغیر پاشش سوخت در مراحل تراکم یا مکش را مشخص می‌کند. خودرو در دور پائین و دورهای متوسط، عمل پاشش سوخت را درست در مرحلهٔ تراکم چند درجه پیش از عمل جرقه زدن شمع انجام می‌دهد. این عمل با توجه به نوع پاشش، چرخش افقی و فشار بالای پاشش همراه با چرخش عمودی سوخت هوا که توسط دیوارها و کف پیالهٔ پیستون ایجاد می‌شود سوخت را دور شمع غنی و اطراف داخل سیلندر رقیق کرده و نسبت سوخت به هوا را از یک به ۱۴، به نسبت یک به ۴۰ می‌رساند، این عمل سبب کاهش فراوان مصرف سوخت می‌شود.در دورهای بالا نیز که احتیاج به قدرت و شتاب احساس می‌شود پاشش به آرامی به منطقهٔ مکش هوا انتقال می‌یابد. با چرخش پاشش و چرخش سوخت هوا حاصل از کف پیالهٔ پیستون، نسبت سوخت هوا از یک به ۲۴ تا نسبت یک به ۱۳ متغیر است. در این موتورها، ورودی‌های هوا برخلاف انواع قدیمی بر کف پیستون، حالت عمودی دارد، این نوع طراحی سبب شد قدرت و بازده تنفسی موتور افزایش یابد. در این حال، تزریق سوخت در داخل محفظهٔ احتراق به‌دلیل اینکه دما از محیط گرفته می‌شود سبب کاهش دما شده که به راحتی نسبت تراکم و محفظهٔ احتراق را می‌توان کوچکتر طراحی کرد که این عامل، قدرت خودرو را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. نبود حامل سوخت به هوا، موجب راحت‌تر وارد شدن هوا به موتور می‌شود. همهٔ این عوامل، کاهش مصرف و افزایش قدرت را در پی دارد. در عین حال، احتراق درست و مناسب و در عین حال کنترل شده در این سیستم، آلودگی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این روش، از جدیدترین روش‌هائی است که برخلاف روش‌های قبلی احتراق، بیشتر قابلیت کنترل دارد. در روش معمولی mpi که در کشور ما نیز متداول است، احتراق چندان تحت کنترل نیست اما در روش gdi و mpi پیشرفته، احتراق به اندازهٔ زیاد تحت کنترل درآمده است. کنترل احتراق سبب کاهش آلودگی و مصرف و افزایش قدرت موتور خواهد شد.
@YadakyMiladnor
hamid
ارسال دیدگاه