پروژه ایجاد سوپر مارکت|سرمایه و شرایط مناسب برای راه اندازی

ایجاد پروژ سوپر مارکت یدکجو
ایجاد پروژ سوپر مارکت یدکجو
بازکردن یک سوپرمارکت
سوپرمارکت داری یکی از مشاغل پر دردسری است که هر کسی سراغ آن نمی رود. به طور قطع می توان گفت که مدیریت یک سوپرمارکت مانند مدیریت یک شرکت بزرگ است.
اندازه سوپرمارکت ها معمولاً از بقالی‌های سنتی بزرگتر و محصولات بیشتری می‌فروشند ولی از هایپرمارکت‌ها و سوپرسنتر‌ها کوچکتر هستند.
کالاهای سوپرمارکت ها کلیه گروه‌های غذایی را شامل می‌شود از جمله گوشت، محصولات تازه و روزانه مثل نان، میوه و سبزیجات و محصولات غیر غذایی مثل شوینده‌ها و لوازم بهداشتی را در بر میگیرد که معمولاً در قیمت پایین عرضه می‌شوند. البته بسیاری از سوپرمارکت‌ها در ایران به نام سوپرمارکت شناخته می‌شوند ولی تمام موارد ذکر شده را عرضه نمی‌کنند.
محصولات خوش آب و رنگی که در همه سوپرمارکت ها پیدا نمی شود، می تواند برگ برنده کسب و کار شما باشد. پس این محصولات را در معرض دید مشتریان مشکل پسند قرار بدهید تا به مشتریان ثابت و وفادار سوپرمارکت شما تبدیل شوند.
برای اینکه مشتری انتخاب بهتری داشته باشد بهتر است برای قفسه هر محصول اتیکت قیمت گذاشته شود.

 مکان مناسب
۱)  استفاده از رنگ ها ی شاداب تراکت های تبلیغاتی جذاب شرکت ها
۲)  حسن برخورد با مشتری
۳)  چیدمان زیبای محصولات
۴)  فراوانی محصول
۵)  اتکت گذاری
۶)  جدا ساز یمحصولات مواد غذایی از غیر آن
۷)  تمیزی داخل مغازه و خارج آن
۹  ) استفاده از ترازوی الکترونیکی جدید
۱۰) داشتن تلویزیون در مغازه
۱۱) استفاده از یخچال های زیبا و به روز
۱۲) باز ار یابی محصولات جهت خرید و فروش بنا به نیاز های حداکثر مراجعان
۱۳) مناسب دادن قیمت محصولات
۱۴) داشتن یک وسیله نقلیه مناسب جهت تهیه محصولات از بازار
۱۵) داشتن یک شاگرد پاره وقت
۱۶) تفاوت گذاری بین مشتریان از لحاظ نسیه دادن و نصب برچسب “نسیه نمی دهیم حتی به شما دوست گرامی”
۱۷) نام مغازه
۱۸) نور مناسب در مغازه

       مکان مناسب:

الف) جهت ایجاد یک سوپر مارکت موفق به مکانی نیاز مندیم که در ابتدا در منتطقه شلوغ و پر رفت وامد باشد تا بتوان با داشتن حداکثری مشتری به فروش حداکثری پرداخت
ب)به طور کلی باید جایی را انتخاب کرد که از نظر هزینه کرایه به صرفه باشد بهتر است مغازه د رخیابان اصلی قرار گیرد
ج)اندازه مغازه نیز باید با توجه به کاربری ان مهم می باشد
  استفاده از رنگ ها ی شاداب تراکت های تبلیغاتی جذاب شرکت ها:
بعضی شرکت ها در هنگام خرید محصولات انها تراکت ها و پوستر های زیبایی را به عنوان اشانتیون به مغازه داران تحویل میدهند حال مغازه داربا چسباندن وقرار دادن این پوستر های زیبا و رنگانگ در محل های مناسب و قابل دید مشتریان در جهت کسب هر چه بیشتری مشتری باید اقدام گردد.
حسن برخورد بامشتری:
برای بهتر شدن رونق بازار و دست گیری منطقه فروش میبایست با مشتریان هر چه بیشتر وبهتر صحبت کردو انان رابا احترام وادب برخورد کردو در صورت سوال مشتری با او به حسن برخورد وپاسخ داد.
چیدمان زیبایی محصولات:
برای جذب بهتری مشتری و اسان یافتن محصولات مشتری همچنین و دید بهتر صاحب مغازه نسبت به کالاهایی که مشتری بر میداردو نوع زیبا یی وتنوع رنگ {رنگ های پرانرژی ومتناقضنما ودرکنارهم }اقدام به چیدمان محصولات نماید .

اتکت گذاری:

برای اینکه مشتری انتخاب بهتری داشته باشد بهتر استبرای قفسه هرمحصول اتکت قیمت گذاشته شود.
جاسازی محصولات موادغذایی ازغیران:
برای انکه مشتری درست برسر محصولات برود بهتراست محصولات موواد غذایی از محصولات دیگر مانند محصولات بهداشتی جداشود.
فراوانی محصول{کالای مختلف}:
برای بازده بیشتر مغازه بهتراست که ازتکفروشی محصول جلوگیری کردوبااوردن محصولات مختلف چشم مشتری را پرنشان دادتاباامدن مشتری چند نوع محصول فروخته شود.
تمییزی داخل وخارج مغازه:
برای شیک جلوه دادن محیط  میبایست داخل وخارج مغازه راهرروزچندبار شسته وتی کشیده شود تامشتری ازمغازه کسب رضایت کند.
داشتن تلویزیون درون مغازه :
برای جذب مشتری داخل مغازه بهترین کار گذاشتن یک تلویزیون است زیرامشتریان عبوری درهنگام شروع فیلم به داخل مغازه سرک میکشند.
استفاذه از ترازوی الکترونیکی جدید:
برای اطمینان بخشی به مشتریان خوب است ازترازوی الکترونیکی جدید استفاده شود.
استفاده از یخچال های زیبا وبه روز:
یخچال های زیبا وبروز بامصرف انرژیaبهترین راه بردرصرفه جویی انرژی است که در دوردست میتواند مخارج اولیه ی خود را تامین کند.
بازاریابی محصولات جهت خریدو فروش بنابهنیازهای حداکثری مراجعان:
یک فروشنده خوب محصولاتی رابیشتر عرضه میکند که اغلب مشتریان به طور کلی به ان نیاز  روزمره دارند.
مناسب دادن قیمت محصولات:
اگر قیمت محصولات نسبتا مناسب باشد مشتریان دایمی به راحتی  برای خرید به مغازه میایند.
داشتن یک وسیله نقلیه مناسب:
جهت رفتن به بازار وتهیه ی محصولات از بازار با توجه  به درامدوهزینه ی اولیه داشتیک وسیله نقلیه مناسب درتهیه ی مواداز بازار لازم وموجب سهولت درکار می شود.
داشتن یک شاگرد پاره وقت:
درهنگامی که صاحب مغازه جهت خرید محصولات به بازار رفته  یادر حال کارهای دیگر است از یک شاگرد پاره وقت می توان استفاده کرد.
تفاوت گزاری بین مشتریان درنحوه برخورد باانان از لحاظدر نحوه ی نسیه دادن و همچنین نصب بر چسب ” نسیه نمب دهیم حتی به شما دوست”
نام مغازه:
بهتر است نام مغزه یک اسم شیک داشته باشد و قبل از آن از کلمه سوپر مارکت استفاده شده باشد.
نور مناسب:
برای بهتر شدن عرضه می بایست از نور مناسب با لامپ های کم مصرف استفاده شود.
برآورد هزینه ها:
در اینجا شخص نمونه اقای حسین بهمنی می باشد که سوپر مارکت او در تهران خیابان دماوند  خیابان شهید کیایی واقع شده است.
مکان:
کرایه مغازه:مغازه ای که او اجاره کرده است با پیش پرداخت  (۳۵۰۰۰۰۰تومان ) می باشد.
تلویزیون :قیمت تلویزیون  برابر (۳۰۰۰۰۰ تومان ) می باشد.
یخچال مغازه :
۱)  یخچال ایستاده : که قیمت  ان برابر (۲۳۰۰۰۰۰ تومان) می باشد.
۲)  یخچال خوابیده : که قیمت آن برابر (۱۷۰۰۰۰۰) تومان می باشد.
موتور سیکلت : او دارای یک عدد موتور سیکلت ۱۲۵cc  می باشد که قیمت آن برابر (۴۳۰۰۰۰ تومان
 می باشد.
شاگرد پاره وقت:
یک نفر شاگرد پاره وقت با حقوق ماهیانه (۶۰۰۰۰ تومان ) دارد.
اجناس درون مغازه:
اجناس درون مغزه برابر (۲۴۰۰۰۰۰ تومان ) می باشد.
جمع سرمایه اولیه :
                                         ۳۵۰۰۰۰۰
                                         ۳۰۰۰۰۰       +
                                         ۲۷۰۰۰۰۰     +
                                         ۲۳۰۰۰۰۰     +
                                         ۱۷۰۰۰۰       +
                                         ۴۳۰۰۰۰       +
                                         ۲۴۰۰۰۰۰     +
                                       ___________
                                         ۱۰۵۰۰۰۰۰
هزینه جاری :
۱)شاگرد پاره وقت :
حقو ق ماهیانه :                     ۶۰۰۰۰ تومان
۳)  کرایه مغازه :                  ۱۰۰۰۰تومان
۴)  کرایه حمل بار ماهیانه :      ۴۰۰۰۰تومان
۵)پول اب و برق : ماهیانه :       ۱۵۰۰۰تومان

      جمع :                                  ۲۱۵۰۰۰ تومان

     در آمد ماهینهاز فروش (سود ناخالص ):
          ۴۵۰۰۰۰ تومان
     سود خالص ماهیانه :                  ۲۲۵۰۰۰=۲۱۵۰۰۰-۴۵۰۰۰۰
    سود خالص سالانه :                    ۲۷۰۰۰۰۰=۱۲*۲۲۵۰۰۰
     سود خالص ۵ ساله :                  ۱۳۵۰۰۰۰۰= ۵* ۲۷۰۰۰۰۰
نتیجه  :   این کار در آمد زاست .
FA
hamid
ارسال دیدگاه