قبل از پیاده شدن از خودرو چه کارهایی بایر انجام داد

پیاده شدن از خودرو
yadakjo-ir-neuv
yadakjo-ir-neuv

پیاده شدن به خودرو

قبل از پیاده شدن از خودرو باید کارها زیر را انجام دهیم

۱- پس از بالا کشیدن ترمزدستی و خاموش کردن موتور دسته دنده را درون دنده سنگین یک و یا دو میگذاریم.
۲- سوئیچ را بیرون آورده و فرمان چرخانده می‌شود تا قفل گردد.

۳- دست راست از درون فرمان دستگیره بازکننده را گرفته و با دست چپ دستگیره ثابت گرفته و پس از نگاه کردن به آینه سمت چپ و چرخاندن سر و بدن به سمت چپ برای پوشش نقاط کور آینه به عقب نگاه کرده و پیاده می‌شویم.

همه سرنشینان خودرو هنگام پیاده شدن بایستی ابتدا به عقب خودرو نگاه کرده و سپس نسبت به باز کردن در اقدام کنند.

پشتیبانی
ارسال دیدگاه