تعریف ریموت و سوئیچ خودروها

ریموتتعریف ریموت و سوئیچ خودروها

برای تعریف ریموت خودروی ولکس C30 باید طبق مراحل زیر پیش برویم:

۱-همه ی درب ها ی خودرو بسته باشد.

۲-سوییچ را ۵ مرتبه وارد مغزی سوئیچ کرده و خارج کنید.

۳-یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.

نکته: با انجام مراحل بالا باید تعریف ریموت خودروی شما تکمیل شده باشد، اگر ریموت به درستی کار نکرد، پروسه را تکرار کنید.

hamid
ارسال دیدگاه