هشت ضعف مهارتی در دانش‎آموختگان تازه وارد به سازمان‎ها

مهارتی در دانش‎آموختگان
مهارتی در دانش‎آموختگان
مهارتی در دانش‎آموختگان

مجله فوربس در ماه می ۲۰۱۶، اقدام به معرفی مهارت‎هایی نموده که از نظر مدیران، در دانش‎آموختگان تازه وارد به سازمان‎ها، به اندازه کافی و رضایت‎بخش وجود ندارد. این نتیجه، حاصل بررسی نظر حدود ۶۴ هزار مدیر و ۱۴ هزار دانش‎آموخته می‎باشد.
مهمترین این مهارت‎ها، به‎همراه درصد موافقت شرکت‎کنندگان در این مطالعه با کمبود مهارت مذکور، عبارت است از:

〽️مهارت تفکر انتقادی و حل مساله (۶۰ درصد)
〽️مهارت ارتباطی (۴۶ درصد)
〽️مهارت رهبری (۴۴ درصد)
〽️مهارت نگارش (۴۴ درصد)

〽️مهارت سخن‎گفتن در جمع (۳۹ درصد)
〽️مهارت کار تیمی (۳۶ درصد)
〽️مهارت تحلیل داده (۳۶ درصد)
〽️مهارت کار با نرم‎افزارهای صنعت مربوطه (۳۴ درصد)

hamid
ارسال دیدگاه