Business Education
آموزش کسب و کار

مهارتی در دانش‎آموختگان

هشت ضعف مهارتی در دانش‎آموختگان تازه وارد به سازمان‎ها

مجله فوربس در ماه می ۲۰۱۶، اقدام به معرفی مهارت‎هایی نموده که از نظر مدیران، در دانش‎آموختگان تازه وارد به سازمان‎ها، به اندازه کافی و رضایت‎بخش وجود ندارد. این نتیجه، حاصل بررسی نظر حدود ۶۴ هزار مدیر و ۱۴ هزار دانش‎آموخته می‎باشد.

ادامه مطلب